Home > Partners

Partners van een rookvrij Nijmegen

Deze website en de campagne kon alleen tot stand komen door 12 partners van het lokaal preventie akkoord ‘wij zijn groen gezond en in beweging’.

Deze website is er speciaal voor en door mensen uit Nijmegen die roken en willen weten wat voor hulp er is om te stoppen met roken. Deze website is er ook voor mensen die een collega, familielid of vriend hebben die rookt en hen willen motiveren om te stoppen met roken. Op deze website vind je alle hulp die er dichtbij is.

Nijmegen Rookvrij! is een initiatief van Groen, Gezond en in Beweging.

‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ is een initiatief van GGD Gelderland-Zuid, Radboudumc en gemeente Nijmegen. Ondertussen bestaat het netwerk uit 37 partners, organisaties en bedrijven. Zij delen hun ambities op de volgende thema’s: de rookvrije generatie, gezond gewicht, gezonde voeding, vitaliteit van medewerkers, voldoende bewegen, bewuster alcoholgebruik, mentale fitheid en een schone en groene leefomgeving. Dit opdat onze stad en onze inwoners in 2027 groener, gezonder en (nog) meer in beweging zijn!

Deze website is onderdeel van de campagne NijmegenRookvrij en bestaat uit prachtige posters, een video, een teaser en een facebookcampagne. Gebruik onze gratis toolkit.

Op het thema roken zijn er 2 aanjagers:

Evelien te Rietstap

Organisatie: Gemeente Nijmegen
E-mailadres: e1.te.rietstap@nijmegen.nl

Beleidsadviseur Publieke Gezondheid, Zorg & Welzijn en projectlid ‘Nijmegen Groen Gezond en in Beweging’.

Marieke Helmus

Organisatie: Pharos.nl
E-mailadres: nijmegenrookvrij@pharos.nl

Aangesteld om in 2020-2021 goede stoppen met roken zorg voor iedereen in Nijmegen te realiseren.